Det här kännetecknar Åhus Handboll
Under hösten har ett arbete bedrivits för att uppdatera och konkretisera vad vi i Åhus Handboll vill och skall kännetecknas av samt vilka långsiktiga mål vi tillsammans arbetar emot. Ta del av denna information i dokumenten nedan och kontakta gärna oss styrelsen om ni har synpunkter eller vill diskutera innehållet. Sammanfattningsvis konstaterar vi att Åhus Handbolls övergripande kännetecken är:

  • en sportslig och social samlingspunkt som bidrar till Åhus sammhällsutveckling
  • en för Skåne viktig handbollsförening för barn- och ungdomsverksamhet
  • en förening med attraktiv träningsmiljö och välutbildade ledare
  • en förening med seniorlag på dam- herrsidan som ger möjlighet för spelarna att utvecklas till sin högsta nivå

 
Sponsorer
Sociala medier