Kontakt

Kansli

Stanley Cederberg kansli@ahushandboll.com (säkrast!)

0768-999160


Bengt-Inge Tuvesson

mobil: 0708-289 294

Privat mobil "Tuve": 0705-579976


Fakturaadress: kassor@ahushandboll.com alt. Åhus Handboll c/o NF Konsult AB, Ströbergsgatan 6, 296 31 Åhus


Styrelse

Ordförande: Staffan Banke staffan.banke@ahushandboll.com

Kassör: Helene Dahl kassor@ahushandboll.com

Mats F Andersson mats.f.andersson@ahushandboll.com

Sara Eklund sara.eklund@ahushandboll.com

Andreas Lanner

Martin Ekelund

Fredrik Sundell


Suppleant

Jan Kruger

vakant plats

 

Valberedning

Ordförande Oscar Silverbern oscar.silverbern@ahushandboll.com 

Simona Flugel

Martin Sandgren

 

Revisor och Revisorsuppleant

Malin Knutsson

 

Grupper

Styrelsen (alla samtidigt) styrelsen@ahushandboll.com (används ej t.v., måste uppdateras!)

Marknadsgruppen marknad@ahushandboll.com

Sånnafiket sannafiket@ahushandboll.com

 

Seniortränare 

Herrlaget; Henrik Alvesson Henrik.alvesson@hotmail.com


Ungdomskonsulent

Stanley Cederberg kansli@ahushandboll.com


Idrott Online

http://www3.idrottonline.se/AhusHandboll-Handboll/