Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
ÅHUS HANDBOLL
- mer än bara handboll -
Riktlinjer Åhus Handboll

Riktlinjer/policies Åhus Handboll 2019/20

 

Medlemskap ger tillgång till tränare, träningar, matchspel och gott kamratskap i något av föreningens lag. Medlemsavgiften bidrar till finansiering av lokalhyra, försäkringar och licenser, matchställ och annat material, domare och matchfunktionärer, avgifter till serie- och cupspel samt kanslist och administration. Med detta följer också vissa krav;

 • Följa Åhus Handbolls värderingar och policies (se Blå Spåret på hemsidan).
 • Betala medlems- och träningsavgift
 • Medverka i försäljningen i cafeterian - särskilt schema för föräldrar/ungdomar upprättas lagvis.
 • Sälja varulotter - för närvarande 25 lotter per spelare.
 • Medverka i funktionärsutbildning som anordnas av föreningen, se nedan under Utbildning.

                     

Medlems- och träningsavgifter

Medlemsavgift är höjd till 400 kr och gäller för alla, dessutom tillkommer en träningsavgift som är differentierad beroende av ålder. Fakturering sker vid säsongstart och avgiften ska vara betald senast den 30 september!

Den yngsta åldersgruppen (6-åringar) startar sin handbollssäsong först i oktober, varför sista betalningsdatum för 

dem är 31 oktober! 

Observera att den som inte betalt sin avgift den 31/10, har inte rätt medverka i Åhus Handbolls träningar eller matchspel.                                                                           

Deltagande i seriespel (barn/ungdom)

 • Föreningen bekostar deltagande i seriespel.
 • Varje lag/tränare avgör själv vilken serie man vill delta i.
 • Transporter till och från matcher ordnas av resp. lag/föräldrar.       

                                                                                                                                          

Deltagande i cuper

 • Åhus Beachhandboll Festival: Föreningen bekostar deltagande i resp. åldersklass. Vill laget medverka även i en äldre åldersklass, får man bekosta anmälningsavgiften själv.
 • Föreningen bekostar deltagande i ytterligare två cuper per säsong. Vill laget medverka i flera, får man finansiera detta på egen hand. 
 • Större åldersklasser har rätt anmäla flera lag till resp. cup.
 • Anmälan till cuper ska gå via kansliet.
 • Transporter till och från cuper ordnas av resp. lag/föräldrar.                         
 • Prioriterade cuper är (beroende av ålder) Arena cup, Göteborgs cup, Lundaspelen, Hallbybollen, Cabby cup, Potatiscupen, Partille cup och Åhus Beachhandboll Festival.    

                     

Deltagande i USM

Avsett för ungdom som gör sista året i PB/FB och äldre - i normalfallet deltar vi inte med underåriga lag i SM-spel. 

Föreningen bekostar:

 • Anmälningsavgift
 • Reskostnad för minibuss (av Åhus HB anvisad uthyrare se information på www.åhushandboll.com) alt. körersättning motsv. högst kostnaden för minibuss (fn. 18:50/mil och bil (beräknat på att man samåker med ca 3-4 spelare/bil) i samband med USM-steg.
 • Kostnad för en (1) övernattning (max 250 SEK per spelare), om behov finns för mer än en (1) övernattning (ex. avresa före 07.30 för att hinna till match) skall godkännande inhämtas i förväg hos klubbens kassör kassor@ahushandboll.com 
 • Varje lag betalar ev. merkostnad för boende med högre standard, t ex hotell.
 • Ev. medföljande förälder betalar själv kostnaden för resa och uppehälle.

                                               

Egna arrangemang, t ex USM steg 3

 • Föreningen bör i likhet med tidigare år söka arrangemang steg 1-4, det är resp. lagledare/tränare som tar initiativ till det. Besked om ev. tilldelning av arrangemanget kommer först under tidig höst.
 • Det lag som tilldelas USM, har huvudansvaret för arrangemanget inkl. ansvaret att  tillhandahålla erforderligt antal funktionärer. En bra checklista finns från tidigare arrangemang.   

                                                                                                                          

Deltagande i Skånelag, riksläger etc.

Föreningen uppmuntrar på alla sätt ett sådant deltagande. Vi är som föreningen stolta när våra ungdomar kvalificerar sig för dessa samlingar.

 • Skånelag/Tematräning: Deltagande bekostas av den enskilde spelaren. 
 • Sverigecupen: Föreningen står för anmälningsavgiften
 • Riksläger: Föreningen står för anmälningsavgift och reskostnad.    

                                               

Resor till och från matcher/cuper

 • Resor till och från matcher står laget själv för.
 • Resor till cuper ordnas också av laget självt, det enda undantaget utgör USM, se ovan Deltagande i USM.
 • Åhus Handboll har sedan några år ett avtal med OK/Q8 Långebro om hyra av buss, det avtalet måste följas.
 • Samordning mellan lag från olika åldersklasser är ett bra sätt hålla nere kostnaderna och skapa gemenskap. Kontrollera om flera lag från Åhus Handboll är anmälda till den cup ni ska delta i!
 • Beställning av transporter med buss sker via resp. lags tränare/ledare. Varje lag ska vid beställning uppge vilket lag det gäller. Laget betalar själv på plats alt. via faktura till ledare/föräldrar.
 • Även om föreningen inte ska stå för kostnaden för en minibuss, kan den som kontaktar OK/Q8 boka bussen i Åhus Handbolls namn för att få avtalspriset. Uppge att ni själva ska stå för kostnaden, som betalas vid återlämning av bussen.                                                         

                                      

Utrustning/kläder/skor

 • Viktigt att Åhus Handbolls logga tydligt framgår på den utrustning spelaren/tränaren bär. Vid match är det viktigt att enbart utrustning som sanktionerats av styrelsen används.
 • Alla inköp sker via kansliet, men först efter beslut i Barn- och ungdomsteamet.
 • Föreningen bekostar matchställ (byxor, tröja), bollar, västar, sjukvårdsmaterial samt vissa träningshjälpmedel.
 • Bollkontrakt upprättas för barn 8 år t.o.m. B-ungdom. Ett bollkontrakt innebär att varje spelare tilldelas en boll, som hen fullt ut ansvarar för säsongen igenom - vid ev. förlust av boll, köper spelaren själv en ny boll.
 • Föreningen tillhandahåller ledartröjor och träningsoveraller, som ska bäras av ledare/tränare i samband med match.
 • Ev. övrig utrustning inköps och bekostas av resp. medlem till reducerat pris på Intersport Härlöv - var noga med att uppge att du tillhör Åhus Handboll (ger viss återbäring till föreningen!).

                                                                                               

Sponsring

 • Avtal om personlig sponsring kan tecknas av seniorspelare, men först efter dialog med och godkännande av ansvarig för marknadsteamet.
 • I normalfallet sponsrar vi inte enskilda lag i Åhus Handboll, ev. avsteg från denna princip först efter dialog med och beslut av ansvarig för marknadsteamet.
 • Försäljning av kryddor, Newbody-produkter, tulpaner etc. kan ske i Åhus Handbolls namn, men först efter godkännande av ansvarig för marknadsteamet!                   

           

Utbildning

Utbildning av tränare/ledare, domare och funktionärer har mycket hög prioritet i vår förening!

 • Ledarutbildning: Föreningens ambition är att alla ledare/tränare ska ha genomgått minst BAS-kursen, det första steget i tränarutbildningen. Från B-ungdom ska varje lag ha tillgång till en TS1-utbildad ledare, ett krav för att delta i U-SM.
 • Domarutbildning planeras t.v. i samråd med Tuve och Skånes HF och förläggs om möjligt till Sånnahallen. Viktigt att uppmuntra alla spelare till att utbilda sig till föreningsdomare, vilket man kan bli från det år man fyller 15. För säsongen 2017/18 gäller dispens för ungdomar födda -03 döma minihandboll.
 • Funktionärsutbildning vänder sig i första hand till egna medlemmar. Såväl föräldrar som ungdomar ska uppmuntras till deltagande, så att de olika lagen blir självförsörjande vad gäller matchfunktionärer. Vid matchplanering ska varje lag utse minst två funktionärer, som måste ha genomgått utbildning. För de som genomgått utbildning tidigare år, ordnas varje år innan säsong en repetitionskurs för uppdatering.

  

Martin Ekelund

ordförande                                                                                            

 
BLUE Exclusive
BLUE Member
Barn & ungdomssponsor
1995 klubben
Facebook
Stöd Åhus Handboll via gräsroten