SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
ÅHUS HANDBOLL
- mer än bara handboll -
Medlemsinformation

Utdrag ur Åhus Handbolls policy


Det arbetas alldeles för mycket med att enbart vinna i barnhandbollen och det blir för barnen så viktigt, att de till sist inte klarar av att hantera en förlora-situation. Ledare väljer bort spelare i viktiga vinna-situationer utan att tänka på den skada de åsamkar dessa ’icke-godkända’ barn. Inom Åhus Handboll får det inte förekomma toppning i barnhandbollen utan alla som är uttagna skall spela och lika mycket. I möjligaste skall det alltid vara jämna lag som tas ut till match inom varje åldersgrupp.

Barn är inte vuxna i miniatyr utan bara barn, vilket måste beaktas. Vi måste se på vår verksamhet långsiktigt dvs. vi ser helst 20-25 välutbildade handbollspelare i varje åldersgrupp när de är 15 år, än att 5-6 bra spelare har fostrats genom speciell matchning och resterande inte längre finns kvar i klubben. Som ledare inom Åhus Handboll skall detta dokument, innehållande policy och målsättning, vara en ledstjärna i verksamheten och det kommer att göra oss till en otroligt framgångsrik ungdomsklubb det är vi övertygade om.

Syfte

Syftet med Åhus Handbolls barn- och ungdomsarbete är att bedriva handbollsträning och spel för att skapa en gemenskap och en sportslig och social fostran för ungdomar i åldrarna 6-16 år. Klubben skall kännetecknas av välutbildade ledare och spelare som är föredömen både på och utanför planen.För att kunna leva upp till vårt syfte och samtidigt driva en verksamhet av vår storlek, är det oerhört viktigt att alla förstår betydelsen av medlemsavgifterna. Om medlemmar inte betalar sina medlemsavgifter kan vi som förening inte överleva.

Viktiga kännetecken för vår verksamhet är att:

 • BRA ( hög bollkontaktsgrad, rolighetsgrad samt aktivitetsgrad)
 • individuella utvecklingsmål (från 15 år)
 • hög attitydgrad
 • ha lag i alla åldersklasser, flickor och pojkar, och stödja alla rättvist
 • upp till och med 14 år är vinna underordnad betydelsen av att alltid göra sitt bästa.
 • Individuell färdigutveckling skall prioriteras genom allsidig och rolig träning samt att alla skall spela och lika mycket alla spelare skall känna sig trygga i gruppen
 • vara en brett arbetande ungdomsförening i handboll bry sig om och ta ansvar för våra medlemmar, såväl spelare som ledare och föräldrar.
 • få hela familjen engagerad.
 • ha en hög moral och etikkänsla.
 • bedriva verksamheten så att inte ekonomin äventyras.
 • Vi skapar klubbkänsla och lockar Åhusinvånare att komma och titta på såväl ungdoms- som A-lagsmatcher.
 • vår ungdomsverksamhet håller sådan kvalitet att A-laget är självförsörjande på spelare
 • vi arbetar med och utvecklar samarbetet med sponsorer samt att marknadsföra föreningen.

Generella riktlinjer för Åhus Handboll

 • Handboll för barn och ungdom ska vara lekfull, allsidig och bygga på flickors och pojkars egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt.
 • Barn och ungdomshandboll ska utformas så att flickor och pojkar kan lära sig idrotten och få ett livslångt intresse för den.
 • Åhus handbolls barn och ungdomshandboll ska i första hand bedrivas i enkla former i närområdet.
 • Tävlingsverksamheten ska huvudsakligen ske lokalt och resultaten ska ges liten uppmärksamhet.
 • Åhus handboll erbjuder flickor och pojkar en kamratlig och trygg social miljö, där de kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och andra.
 • Åhus handboll ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling.
 • Barn och ungdomar inom Åhus handboll ska få lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel.
 • Barn och ungdomar mår bra av att utöva flera olika idrotter och har rätt att göra detta i olika föreningar. Därför ska idrottens naturliga säsongskaraktär respekteras i barnidrotten.
 • Åhus handboll ska samverka med skolan och härmed påverka läroplaner och idrottslärarutbildning, för att få en varierad och intresseväckande idrottsutbildning i skolan.
 • Inom Åhus Handboll respekterar vi alltid våra medspelare, motståndare och domare genom att uppträda på ett korrekt och sportsligt sätt mot varandra. Vi avhåller oss från alla former av kränkande tal och handlingar.
 • Åhus Handboll tar avstånd från användande av droger, tobak och alkohol i samband med all aktiv handbollsutövning.
 • Åhus Handboll tar avstånd från alla former av våld, mobbing och rasism.
 • Alla är välkomna till handbollen oavsett religion, ålder och kön. Alla är lika mycket värda och allas synpunkter och åsikter skall respekteras. Alla former av destruktivt tänkande skall bekämpas med ett positivt förhållningssätt.
 • Det skall vara en självklarhet att alla inom Åhus Handboll arbetar för att barn, ungdomar och vuxna skall känna glädje och trygghet i samband med all handbollsutövning.

 • Etik och Moral

  Åhus Handboll tar tydligt ställning för rent spel och mot fusk, våld, mobbing, rasism och droger.

  Inom Åhus Handboll vill vi att

  • vi för en öppen dialog om handbollens etiska och moraliska värderingar
  • alla som vill skall få möjlighet att spela handboll och därmed verka för ett livslångt idrottsintresse
  • vi alla skall uppträda på ett korrekt sätt mot varandra på och utanför planen
  • all ledarutbildning skall innehålla diskussioner om handbollens etik och moral
  • vi skall ha ett rent spel fritt från doping och alla droger inklusive rökning.

  Som ledare har man en viktig uppgift att skapa trivsel och trygghet inom gruppen och sätta upp gemensamma värderingar. Handbollen skall vara en "ren" idrott fri från doping och andra otillåtna medel. Framförallt skall vi ha roligt, det föder framgång

  !

  Bengt Johansson, Förbundskapten

  Korrekt uppträdande på och utanför planen är mycket viktigt även för oss i landslaget. Oavsett om man representerar sin klubb, sitt distrikt eller sitt land har alla ett ansvar för hur man vill att omgivningen skall uppfatta laget

  .

  Tomas Sivertsson, landslaget

  När man diskuterar etik och moral inom idrotten är det viktigt att tänka på domarna. Vi skall uppträda juste och uppmuntra alla domare, utan dom skulle vi inte kunna spela handboll

  .

  Claes Hellgren, Förbundskapten

  Det är viktigt att alla "leker" idrott i unga år och att elitsatsningen sker så sent som möjligt

  .

  Åsa Eriksson, landslaget

   
  BLUE Exclusive
  BLUE Member
  Barn & ungdomssponsor
  Klädsponsorer
  1995 klubben
  Facebook
  Stöd Åhus Handboll via gräsroten