Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
ÅHUS HANDBOLL
- mer än bara handboll -
Lagen Åhus Handboll
A-lag Herrar
Arne Nilsson, Lagledare/lagförälder
 
0736-18 13 52
Daniel Svensson, Tränare
 
0702-63 68 29
Johan Persson, Tränare
 
0733-01 00 83
Mattias Jönsson, Tränare
 
0709-92 93 92
Pia Schnorrenberger, Fysioterapeut
 
0705-12 09 54
Herr Junior
Johan Persson, Tränare
 
0733-01 00 83
Mattias Jönsson, Tränare
 
0709-92 93 92
Flickor -03
Evalotta Enqvist, Tränare
 
0708-10 05 84
Jesper Larsson, Tränare
 
0709-90 34 75
Flickor -04
Andreas Jeppsson, Tränare
 
0765-27 53 35
David Åström, Tränare
 
0702-48 24 30
Jonas Erlandsson, Tränare
 
0708-97 63 66
Kristoffer Eidhagen, Tränare
 
0709-48 58 12
Rickard Nilsson, Tränare
 
0709-73 75 58
Ted Hermansson, Tränare
 
0761-35 59 09
Flickor -05
Benny Westergren Dahlqvist, Tränare
 
0706-81 18 32
Christina Silverbern , Lagledare/lagförälder
 
0706-37 37 75
Stanley Cederberg, Tränare
 
0768-99 91 60
Flickor -06
Amanda Hilm, Tränare
 
0704-95 58 73
Andreas Jeppsson, Tränare
Johan Gustavsson, Tränare
 
0709-61 43 12
Flickor -07
David Åström, Tränare
 
0702-48 24 30
Johan Gustavsson, Tränare
 
0709-61 43 12
Flickor -08
Christian Åkesson, Tränare
 
0703-35 71 70
Filip Strandqvist, Tränare
 
0763-40 65 71
Hans Edén, Tränare
Flickor -09
Christian Åkesson, Tränare
 
0703-35 71 70
Melker Nilsson, Tränare
 
0705-65 43 77
Ted Hermansson, Tränare
 
0761-35 59 09
Flickor -10
Fredrik Nalerius, Tränare
 
0709-72 74 22
Ida Pålsson, Tränare
Johan Stensson, Tränare
 
0761-40 25 36
Linda O´donnell, Tränare
 
0705-27 68 13
Patrik Ozimek, Tränare
 
0734-07 13 05
Vilma Mathiasson, Tränare
Flickor -11-12
Filip Strandqvist, Tränare
Jessica Maazon, Tränare
 
0707-30 65 28
Marcus Strandh, Tränare
 
0735-03 52 66
Mathias Carlsson, Tränare
 
0703-36 73 54
Richard Eng, Tränare
 
0707-70 24 60
Pojkar -02-03
Christopher Swenson, Tränare
 
0703-75 85 95
David Nilsson, Tränare
 
0708-35 71 94
Jörgen Staaf, Tränare
 
0730-24 17 25
Markus Nilehn, Tränare
 
0708-21 75 39
Mats F Andersson, Tränare
 
0768-98 98 00
Per Frid, Tränare
 
0703-89 94 00
Stanley Cederberg, Tränare
 
0768-99 91 60
Victor Niléhn, Tränare
 
0709-94 16 89
Pojkar -04
Andreas Lanner, Tränare
 
0709-11 54 44
Fredrik Sundell, Tränare
 
0708-50 58 50
Jonas Mathiasson, Tränare
 
0702-62 34 57
Louice Bodin, Lagledare/lagförälder
Thomas Eriksson, Tränare
 
0705-26 11 76
Victor Niléhn, Tränare
 
0709-94 16 89
Pojkar -05
Annica Olsson, Lagledare/lagförälder
David Nilsson, Tränare
Göran Olsson, Tränare
 
0708-24 33 16
Louice Bodin, Lagledare/lagförälder
Mathias Lindqvist, Tränare
 
0709-13 54 12
Victor Niléhn, Tränare
 
0709-94 16 89
Pojkar -06
Bertil Svensson, Tränare
 
0703-71 85 96
Helena Dahlerus, Tränare
 
0701-70 60 31
Malin Oskarsson, Tränare
 
0762-14 14 04
Marieth Johansson, Tränare
 
0709-53 46 91
Pojkar -07
Jens Gunnarsson, Tränare
 
0733-57 25 30
Jonas Mondélus, Tränare
 
0709-41 42 86
Martin Engvall, Tränare
 
0708-20 01 30
Martin Johansson, Tränare
 
0735-05 17 39
Tobias Fredriksson, Tränare
 
0733-54 64 09
Tony Knutsson, Tränare
 
0793-13 26 72
Pojkar -08
Annica Olsson, Tränare
 
0706-29 20 74
Christian Tillerkvist, Tränare
 
0733-22 85 31
Lars Hansson, Tränare
 
0703-78 43 96
Lennart Ebbinge, Tränare
 
0709-24 93 07
Ludwig Nordeklint, Tränare
 
0708-27 63 33
Marie Ramlund, Tränare
 
0709-43 80 79
Ola Hansson, Tränare
 
0733-84 72 10
Richard Eng, Tränare
 
0707-70 24 60
Pojkar -09
Fredrik Nalerius, Tränare
 
0709-72 74 22
Gunnar D Gunnarsson, Tränare
 
0738-15 92 93
Jens Persson, Tränare
 
0706-62 57 57
Jimmie Östling, Tränare
 
0702-61 05 36
Magnus Berg, Tränare
Martina Sjöström, Lagledare/lagförälder
 
0734-33 11 14
Mattias Eriksson, Tränare
 
0723-52 78 71
Pojkar -10
Christian Tillerkvist, Tränare
 
0733-22 85 31
Conny Alfonsson, Tränare
 
0708-33 86 00
Kajsa Gavelfält, Tränare
 
0736-29 79 74
Niclas Andersson, Tränare
 
0734-24 23 61
Pojkar -11-12
Christian Bergman, Tränare
Henrik Alvesson, Tränare
 
0763-98 98 97
Madelene Rickardsson, Tränare
Martin Johansson, Tränare
 
0735-05 17 39
Mikael Fransson, Tränare
 
0702-26 47 97
Styrelse
Staffan Banke, Styrelse - Ordförande
 
0706-03 16 11
Barn & Ungdomsteamet
Anna Nilehn, Barn- och ungdomsteamsmedlem
 
0708-36 91 66
Anna-Karin Nalerius, Barn- och ungdomsteamsmedlem
 
0707-76 02 23
Cecilia Ekelund, Barn- och ungdomsteamsmedlem
 
0706-10 74 18
Linda O´donnell, Barn- och ungdomsteamsmedlem
 
0705-27 68 13
Paulina Blom, Barn- och ungdomsteamsmedlem
 
0739-45 62 73
Sara Eklund, Barn- och ungdomsteamsmedlem
 
0709-34 81 00
Sara Månsson Ådermark , Barn- och ungdomsteamsmedlem
 
0708-20 19 80
Sisa Gustavsson, Barn- och ungdomsteamsmedlem
 
0708-99 55 75
Therese Rhodin, Barn- och ungdomsteamsmedlem
 
0733-55 51 53
Marknadsteamet
Christian Åkesson, Marknadsteamsmedlem
 
0703-35 71 70
Fredrik Sundell, Marknadsteamsmedlem
 
0708-50 58 50
Jens Persson, Marknadsteamsmedlem
 
0706-62 57 57
Johan Gustavsson, Marknadsteamsmedlem
 
0709-61 43 12
Johan Möllerstedt, Marknadsteamsmedlem
 
0703-57 32 30
Martin Ekelund, Marknadsteamsmedlem
 
0733-73 76 03
Mats F Andersson, Marknadsteamsmedlem
 
0768-98 98 00

 
BLUE Exclusive
BLUE Member
Barn & ungdomssponsor
1995 klubben
Facebook
Stöd Åhus Handboll via gräsroten