Våra lag
A-lag Herrar
Henrik Alvesson, Tränare

Flickor 02
Fredrik Roos, Tränare

Per-Ola Möllerstedt, Tränare

Victor Niléhn, Tränare

 
0709-94 16 89

Flickor 03
Evalotta Enqvist, Tränare

Jesper Larsson, Tränare

Flickor 04
Andreas Jeppsson, Tränare

Chatarina Wilgotsson, Tränare

David Åström, Tränare

Jonas Erlandsson, Tränare

Kristoffer Eidhagen, Tränare

Rickard Nilsson, Tränare

Ted Hermansson, Tränare

Flickor 05
Lennart Andersson, Tränare

Nini Berg, Tränare

Victor Niléhn, Tränare

Flickor 06
Erik Törnblom, Tränare

Johan Gustavsson, Tränare

Maria Olsson, Tränare

Patric Mattsson, Tränare

Flickor 07
David Åström, Tränare

Johan Gustavsson, Tränare

Johan Möllerstedt, Tränare

Flickor 08
Christian Åkesson, Tränare

Filip Strandqvist, Tränare

Flickor 09
Melker Nilsson, Tränare

Ted Hermansson, Tränare

Flickor 10
Fredrik Nalerius, Tränare

 
0709-72 74 22

Johan Stensson, Tränare

Linda O"Donnell, Tränare

 
0705-27 68 13

Patrik Ozimek, Tränare

 
0734-07 13 05

Flickor 11
Mathias Karlsson, Tränare

Pojkar 01
Mattias Jönsson, Tränare

 
0709-92 93 92

Pojkar 02
Christopher Swenson, Tränare

David Nilsson, Tränare

Mats F Andersson, Tränare

Stanley Cederberg, Tränare

Pojkar 03
Jörgen Staaf, Tränare

Markus Nilehn, Tränare

Per Frid, Tränare

Pojkar 04
Andreas Lanner, Tränare

Daniel Sirensjö, Tränare

Fredrik Sundell, Tränare

Johan Elmvik, Tränare

Jonas Mathiasson, Tränare

Thomas Eriksson, Tränare

Pojkar 05
Göran Olsson, Tränare

Jörgen Staaf, Tränare

Mathias Lindqvist, Tränare

Therese Rhodin, Tränare

Pojkar 06
Bertil Svensson, Tränare

Helena Dahlerus, Tränare

Malin Oskarsson, Tränare

Marieth Johansson, Tränare

Pojkar 07
Jens Gunnarsson, Tränare

Jonas Mondélus, Tränare

Martin Engvall, Tränare

Martin Johansson, Tränare

Tobias Fredriksson, Tränare

Tony Knutsson, Tränare

Pojkar 08
Anders Flügel, Tränare

Annica Olsson, Tränare

Christian Tillerkvist, Tränare

Lars Hansson, Tränare

Ludwig Nordeklint, Tränare

Marie Ramlund, Tränare

Ola Hansson, Tränare

Richard Eng, Tränare

Pojkar 09
Fredrik Nalerius, Tränare

 
0709-72 74 22

Gunnar D Gunnarsson, Tränare

 
0738-15 92 93

Jens Persson, Tränare

 
0706-62 57 57

Jimmie Östling, Tränare

 
0702-61 05 36

Martin Engvall, Tränare

 
0708-20 01 30

Mattias Eriksson, Tränare

 
0723-52 78 71

Pojkar 10
Conny Alfonsson, Tränare

Kajsa Gavelfält, Tränare

Niclas Andersson, Tränare

Pojkar 11
Henrik Alvesson, Tränare

Styrelse
Andreas Lanner, Styrelse

 
0709-29 99 60

Fredrik Sundell, Styrelse

 
0708-50 58 50

Heléne Dahl, Styrelse

 
0708-24 02 79

Jan Krüger, Styrelse

 
0734-43 07 43

Martin Ekelund, Styrelse

 
0733-73 76 03

Mats F Andersson, Styrelse

 
0768-98 98 00

Sara Eklund, Styrelse

 
0709-34 81 00

Staffan Banke, Styrelse

 
0706-03 16 11

Barn & Ungdomsteamet
Anna Nilehn, Barn- och ungdomsteam

 
0708-36 91 66

Anna-Karin Nalerius, Barn- och ungdomsteam

Marie Danarö, Barn- och ungdomsteam

Paulina Blom, Barn- och ungdomsteam

Sara Eklund, Barn- och ungdomsteam

 
0709-34 81 00

Sara Månsson Ådermark , Barn- och ungdomsteam

 
0708-20 19 80

Sofie Silverbern, Barn- och ungdomsteam

 
0709-21 07 62

Marknadsteamet
Johan Möllerstedt, Marknadsteam

 
0703-57 32 30

Jonas Erlandsson, Marknadsteam

 
0708-97 63 66

Per-Ola Möllerstedt, Marknadsteam

 
0709-24 02 11